صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
تشريفات
گردآوري مطالبي مرتبط با تشريفات دیپلماتیک.
کوروش قاسمیان
ومیزبانان مستلزم دقت عمل بسیار وبرنامه ریزی دقیق و حساب شد ه می باشد از این رو واحد تشریفات در هر سازمانی که با هدف تعامل با دنیای خارج خود شکل می گیردتشکیل می گردد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ازجمله وظایف یک واحد تشریفات دعوت  ارسال کار ت دعوت و  پذیرایی از هیئت های میهمان خارجی وداخلی وامور بازدیدهای داخلی و انجام امور فرود گاهی و پاویون . برگزاری ملاقات ها و استقبال و بدرقه از هیئت های ورودی برنامه ریزی برای اخذ ویزا وروادید و تهیه بلیط و امور حمل نقل هیئت ها واسکان انها و پذیرایی های مختلف بنا بر نیاز وبرنامه های تعین شده مانند ضیافت رسمی واماده سازی مکانهای مزاکرات مطابق اداب ورسوم هماهنگی برای انتقال دهندگان گزارش برنامه های هیئت ها (خبرنگاران ورسانه های گروهی)برگزاری مرحله تنظیم اسناد وتوافق نامه ها و تبادل هدایا می توان نام برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (دو) آشنایی با هیئت های ورودی    :                                                                                                                                                                  واحد تشریفات جهت انجام امور خود در مرحله اول نیاز به اشنایی با هییئت هایی رو دارند که قصد ورود به کشور را دارند که این هییت ها معمولا برای امور سیاسی و دیپلماتیک ویا شرکت در مراسمات و همایش ها و یا امور اقتصادی به کشور دیگر سفر می کننداز این لحاظ باتبادل اطلاعات توسط سفارت خانه ویا نمایندگی موسسه ایی که هیئت انها جهت مزاکرات وبازدید قصد ورود دارند شناخت خود را نسبت به سلایق ورفتار و خصوصیات ونیاز ها وامکاناتی که مورد نیاز هیئت ورودی می باشد را تهیه کامل نموده و با توجه به ان نسبت به برنامه ریزی اقدام می نماید ویا از قبل یک هیئت به نام هییت پیشرو جهت مذاکرات اولیه به کشور میزبان سفر می نماید تا توافقات اولیه را انجام دهد وان زمان بهترین شناخت را می توان از میهمان بدست اوردبه طور مثال وقتی که هیئتی از کشور ویا موسسه خاصی    دعوت می شود ویا تقاضای ملاقات و یا بازدید از موسسه ویا کشور را دارد واحد تشریفات کار خود را با هماهنگی های انجام شده با مسئولین وارسال دعوت نامه و اقدام برای تهیه روادید و اخذ بلیط وغیره کار خود را اغاز می نماید و    اطلاع داشتن از خصوصیات فردی میهمانان وعادات خاص آنها   در کنار شناخت آداب ورسوم قوم وکشور وی می تواند واحد تشریفات را در جلب نظر مساعد میهمان یاری دهد   آشنایی با هیئات های خرو جی      :                                                                                                        (چهار)                                                                یکی دیگر از وظایف واحد تشریفات انجام امور مسافرتی هیئتی هست که                                                                                                                                                                            به نمایندگی از یک کشور ویا موسسه با دعوت رسمی که یا به درخواست خود ویا کشور میزبان جهت انجام امور مزاکره ویا                بازدید و یا تنظیم اسناد همکاری و کلیه امور سیاسی ویا اقتصادی وشرکت در مراسمات وکنفرانس های بین الملی وغیره از کشور خارج می شوند که واحد تشریفات وظیفه هماهنگی های لازم جهت اخذ روادید وتهیه بلیط و اسکان وبرگزاری مراسمات  و امور ترابری  و انتقال بار هیئت با هماهنگی واحد تشریفات کشور میزبان  انجام دهد حسن اجرای اداب ورسوم وسیاست های مجموعه و کشور خود از اقدامات واحد تشریفات در سفر های خارجی می باشد از نکات مهم گرفتن حد اکثر امکانات وبراورده شدن خواسته های هیئت توسط میزبان می باشد وتهیه هدایای مناسب ودرسطح هدایای در یافتی و رعایت اصول اخلاقی ودینی و حفظ شان کشور ویا مجموعه و احترام به اداب وسنن ملی ومذهبی میزبان  را از بعضی از نکات آن دانست          آشنایی با بازدید های داخلی:                                                                                                                                                          (پنج) واز دیگر وظایف واحد تشریفات هماهنگی در امور بازدید های داخلی می باشد                                                                           بازدید های داخلی که بعضا می تواند از اماکن تاریخی ومذهبی ویاد بود ها وموزه  یا مراسم اهدای گل به محل مورد احترام کشور میزبان ویا بازدیدتاسیسات و کارخانه ها ویا شهر های کشور انجام می پذیرد و به منظور آشنایی با آن منطقه ومردمانش ویا افتتاح تاسیسات وغیره ویا ملاقات هایی در این زمینه برگزار می گردد .  مراحل استقبال و بدرقه و اسکان وترابری دیگر مراحل کاری تشریفات نیزباید در این خصوص لحاظ شود که می توان هماهنگی با مسئولان استانی و یا مدیران مجموعه در حال بازدید امکانات لازم جهت انجام امور و ارائه بهترین خدمات  را محیا نمود  مواردی از قبیل مسیر های بازدید و اماکنی که از دید هیئت بازدید کننده مورد توجه می باشند و حضور مسئولین استان ویاافراد صاحب نام  مجموعه مورد بازدید که ملاقات با انها از نیاز های هیئت بازدید کننده می باشند ویا در خصوص مراسم افتتاحیه ها نیز رعایت تقدم ها در دعوت  ها و اماده سازی مکان هایی جهت سخنرانی و یا استراحت موقت و تهیه امکانات مورد نیاز رسانه های گروهی  وامکانات پذیرایی مختصر در خودرو ها ویا در حین بازدید ها ودر اختیار گذاشتن امکانات سیار با تو جه به منطقه از قبیل تهیه سیستم های صوتی وتصویری وتعبیه جا یگاه و هماهنگی جهت ایجاد خطوط ارتباطی مشخص نمودن خودرو ها وجایگاه نشستن میهمانان در خودرو ها و سالن های بازدید وهماهنگی جهت نوع استقبال واماده نمودن جایگاه.دعوت از بزرگان ومعتمدین و حتی پیش بینی تدارکات لازم در صورت مساعد نبودن هوا نیز میتوان به عنوان  نکات مهم بازدید های داخلی نام برد  . (شش)   آشنایی با مسافرت های داخلی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (هفت)                                              مسافرت های داخلی در مواردی از قبیل: تفریحی و یا جلسات کاری . افتتاحیه ها و یا همایش ها ونمایشگاه ه    پروژه .بازدید از مراکز صنعتی و یا امور دیگرتوسط میهمان داخلی ویا خارجی انجام می پذیرد ,فرهنگی ویااغاز عملیات اجرایی وممکن است با استفاده از وسایل ترابری منجمله هواپیما ویا قطار وهلکوپتر ویا خودرو صورت پذیرد که هر کدام از ین مباحث جایگاه خود را داشته و تدابیری اتخاذ می گردد تا به بهترین نحو ممکن انجام شود                                                                                                                                                                       البته باید در نظر داشت با توجه به اینکه استانها بعضا با کمبود امکانات مواجه می باشند اجرای امور تشریفاتی کمی با مشکل مواجه می شود که با برنامه ریزی و تهیه امکانات سیار و یدک از بروز مشکلات جلو گیری می شود. آشنایی با محیط و فرهنگ بومی منطقه مورد سفر و استفاده از آن در مراسمات و تنطیم برنامه ترابری زمینی وهوایی جهت انتقال میهمانان و هماهنگی جهت تیم حفاظت این امر به نحو احسن انجام پذیر است                                                                                                                                                                                                                                                           آشنایی با مسافرت های خارجی         :                                                                                                                    (هشت)                                                                                    در امور مسافرت های خارجی که یکی از سر شاخه های مباحث تشریفاتی می باشد می تواند ابتدا با یک دعوت رسمی از مدیران یک مجموعه ویا یک کشور انجام پذیرد که این خود دارای آداب خاصی بوده به طور مثال در هنگام تقدیم استوار نامه سفیر کشور میزبان به نمایندگی از رییس کشور خود رییس کشور میهمان را دعوت می نماید و یا می تواند دعوت به وسیله موسسه ویا کشوری جهت شرکت ویا سخنرانی در همایش ویا مباحث مذاکراتی اقتصادی ویا سیاسی باشد والبته همه این موارد اصولا بستگی به سطح هیئت های مدعوونوع دعوت می باشد. نکاتی از قبیل هزینه ها وملاقات های جانبی ومراسمات وبازدید ها ومسائل امنیتی بایبا توجه به نوع دعوت ها نوع هیئت های اعزامی   مورد توجه قرار گیرد م و مباحثی نظیر امور فرود گاهی و پاویون و امور گذر نامه وروادیدومسائلی از قبیل صدور بلیط های خاص و عادی  از دیگر موارد مورد نظر در مسافرت های خارچی می باشد که هر کدام توضیحات خاص خود را دارد                                                                                                                                                                                                                                                                                            آشنایی با امور فرود گاهی و پاویون      :     (نه)                       کلیه امور تشریفات در فرودگاه آغاز و سراجام ان نیز در فرود گاه می باشد که مصداق واقعی امور تشریفات با این جمله از فرود گاه تا فرودگاه معین می شود.از موارد مهم در بدو ورود و یا خروج میهمان در فرود گاه می توان به استقبال وبدرقه وامور کنسولی و گذر نامه نام برد که هر کدام از این موضوعات توضیحات خاص ونکات کلیدی خود را دارند .در سفر های رسمی از جمله موارد مهم با بررسی اینکه میهمان با چه نوع پروازی وار د کشور می شود انجام می پذیرد به طور مثال ممکن است میهمان با پرواز عبوری شرکت های هواپیمایی وارد کشور شود ویا با هواپیمای اختصاصی که باید مد نظر کارشناسان تشریفات باشد که اگر هیئت داخلی می باشد باید با شرکت هواپیمایی هماهنگی های لازم را نمود تا هیئت در جایگاه های اختصاصی تر مانند فرست کلاس  ویا بیزینس کلاس قرار گرفته وخروج وورود انها از پاویون اختصاصی و مسیر های ویژه فرود گاه که بعضا هم دولتی ممکن است نباشد انجام پذیردو امکاناتی از این قبیل . اطلاع دادن به مسئولین فرود گاه و برج مراقبت برای اولویت قرار دادن هواپیماوهماهنگی های لازم جهت استقرار پلکان هواپیما و اماده نمودن جایگاه استقبال ونصب پرچم ها واستقرار گارد ا ستقبال  ودسته موزیک که با تو جه به نوع سفرونوع استقبال و هیئت می تواند از قوای سگانه ویا یکی از قوا استفاده نمود واعضای استقبال کننده که می توان از اعضای هیئت دولت و رییس کار گروه ها و مرحله بعد سفرای کشور های دوست با کشور هیئت میهمان وانتخاب فرد خوش امد گواستفاده کرد وقرار دادن جایگاهی برای خبر نگاران و پهن نمودن فرش قرمز از پای پله کان ودر مسیر سان دیدن تا جایگاه .اماده نمودن سالن از لحاظ امکانات سمعی وبصری وپیشبینی صندلی به تعدا کافی واینکه چه نوع پذیرایی انجام شود که البته با مشخص شدن اینکه ایا سخنرانی ویا مصاحبه در پاویون انجام می پذیرد یا خیر و اماده نمودن خودرو ها برای انتقال هیئت وبار آنها از جمله این موارد می باشد .از نکات دیگر هماهنگی جهت در یافت کترینگ هواپیما و اختصاص امکانات برای خدمه پروازی از جمله محل استراحت و وسیله انتقال از فرود گاه وبلعکس.سوار نمودن همراهان در مرحله اول در خودرو ها و چک کردن تاریخ پاسپورت ها و تاریخ ویزا (بعضا پیش می اید که مثلا در هنگام برگشت هیئت یکی دو نفر از سفارت کشور میهمان با همان پرواز مراجعت می نمایند که ممکن است تاریخ ویزای انها تمام شده باشد ویا مشکل خروج ویا ورود داشته باشند که با هماهنگی با نماینده وزارت امور خارجه در فرود گاه و تمدید ویزا مشکل حل می شود)تحویل گرفتن بار ها وچمدان ها وتفکیک انها با توجه به محل های اسکان و جدا نمودن بار و چک کردن تگ انها (تحویل ودریافت بار هیئت)البته بخش روادید و امور کنسولی ومجوز ها به دلیل پیچیدگی کار و تغییرآیین نامه ها مستلزم آموزش های لازم و هماهنگی با مسئولین امور کنسولی می باشد. تحویل پاسپورت ها برای ثبت مهر خروج ویا ورود  جمع اوری ونگهداری آن.                                                                                                                                                                                                                           (ده) آشنایی با واحد استقبال وبدرقه:                                                                                                                      (یازده) به طور معمول کار استقبال از زمانی که درب هواپیما باز می شود به صورت رسمی آغاز می شود که با پهن نمودن فرش قرمز وقرار گرفتن مستقبلین در جایگاه های خود واماده شدن یگان سلام نظامی وگروه موزیک اغاز می شود نحوه دعوت از استقبال کنندگان و ترتیب ایستادن آنها نیز تابع قوانین خاص می باشد در بعضی مواقع استقبال رسمی در فرود گاه انجام نمی پذیرد ودر محل اقامت ویا محل ملاقات انجام می پذیرد که این خود باتوجه به نوع سفر و نوع هیئت و سطح مشخص می گردد.اینکه چه کسانی به عنوان استقبال کننده دعوت شوند نیز امری مهم است ومعمولا اگر رییس کشوری میهمان باشد از سفرای کشور هایی که با کشور فوق دوست ودارای رابطه نزدیک می باشند نیز دعوت می شود و از وزرای کمیسیون مشترک و می توان از افراد صاحب نام ویا معتمد محلی در خصوص سفر داخلی نیز استفاده کرد.البته تقدم وتاخر در ایستادن و دست دادن نیز باید رعایت شود. معمولا مسئولین دولتی در ردیف اول و سپس سفرای کشور ها و یا معتمدین در ردیف بعدی قرار می گیرند . تقدیم گل و پیام خوش امد گویی یا اجرای کوتاه برنامه محلی از دیگر نکات در استقبال می باشد. در مواقعی که وسیله امدن میهمان با هواپیما نمی باشد بنا به قوانین دیگر نوع استقبال فرق می کند .چنانچه امدن میهمان با چرخبال باشد تعبیه پد برای فرود رعایت فاصله برای فرش قرمز وجایگاه مستقبلین لحاظ می شودود ودیگر وسیله ها نیز به نوعی دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (دوازده)         آشنایی روش برنامه ریزی ترابری: برنامه ریزی برای ترابری نیز بنا به نوع هیئت وسطح ان ونوع ماموریت ان متفاوت می باشد چرا که برنامه ریزی برای ترابری یک همایش با ترابری یک هیئت عالی رتبه دیپلماتیک کاملا فرق می کندولی اماده نمودن خودرو های مناسب و در شان میهمانان برای انتقال از فرود گاه وحمل بار های میهمانان وتدارک خودرو های رزرو برای مواقعی که نیا باشد به همراه یک تیم تعمیر . در نظر گرفتن خودرو های مناسب در محل اسکان هیئت برای انجام نیاز های جاری میهمانان. نصب علائم مشخصه بروی خودرو ها برای شناسایی انها توسط میهمانان (در صورت اینکه تعدادمیهمانان زیاد باشد ود محل اقامت انها میهمانان دیگری نیز حضور داشته باشند) مشخص نمودن مسیر های تردد هماهنگی با رانندگان وغیره از نکات بارز در طراحی یک برنامه ترابری می باشد. تهیه محل اسکان رانندگان .جای پارک وتغذیه انها نیز از دیگر موارد می باشد ونکات ریز دیگری که بنا به تشخیص کارشناسان وریز بینی انها انجام میشود مانند داشتن سیستم صوتی وتصویری در خودرو های جمعی .دود زا نبودن انها به وداشتن سیستم تهویه ورانندگان مودب واموزش دیده.   آشنایی باواحد برنامه ریزی اسکان:                                                                                                                          (سیزده) واحد اسکان نیز با توجه به تعداد هیئت ونوع وسطح ان وتوافق انجام شده با هیئت پیشروی تیم مهمان برنامه ریزی میشود که شامل اسکان در هتل هاومهمانسرا ها واقامت گاه های شخصی می باشد . درنظر گرفتن امکانات رفاهی و امکانات ارتباطی مناسب از ویژگی های خوب یک محل اسکان می باشد ونکات بسیاری از این قبیل در خصوص اسکان باید در نظر گرفت که بهتر است با توجه به خصوصیات فردی وقومی افراد محیط اماده شود.البته معمولا سران کشورها به همراه تیم توافق شده در اقامت گاه های اختصاصی اسکان داده می شوند ولی هتل ها هم نیز باتو جه به امکاناتی که در اختیار دارند برای میهمانان در سطوح مختلف توان اسکان وپذیرایی را داشته وفقط برای مسائل امنیتی مقداری سخت می باشد.هتل ها معمولا از اتاق های معمولی تا سوییت های رویال واسپپشیال که برای میهمانان ویژه مکان مناسبی می باشد.البته با توجه به اطلاعاتی که از خصوصیات میهمان بدست می اید و سطح میهمان تهیه امکانات در مدت اقامت میهمان نیز کمک کننده به برنامه ریزی اسکان می نماید .اگر میهمان در میهمانسرای دولتی مستقر می شود امکانات ارتباطی و سیستم اداری کوچک از نیاز های حتمی انجا می باشد.ومکان استقرار میهمان باید در مسیر های تردد و مملاقات های وی باشد تا مشکلات ترافیکی و امنیتی نیز کاهش یابد آشنایی با امور پذیرایی وضیافت :                                                                                                                              (چهارده) پذیرایی در مدل های مختلف انجام می شود .از یک برک در خلل برگزاری یک همایش تا اجرای یک ضیافت شام رسمی در یک کاخ مجلل از برنامه های پذیرایی واحد تشریفات می باشد . نحوه انتخاب سالن پذیرایی و نوع پذیرایی و انتخاب میز ها و نحوه نشستن وتقدم وتاخر ها ونوع سرو غذا ونحوه پذیرایی و نوع غذا های سرو شده همه وهمه نشان از متفاوت بودن ومتغیر بودن سطح میهمان ونوع مراسم می باشد ودر مجموع قسمت ضیاقت وپذیرایی ماعسل کار یک تیم تشریفاتی می باشد چرا که یک ضیافت خوب می تواندمیهمان را وادار کند مشکلات به وجود امده در طول اقامت را به فراموشی بسپارد.مهمانی های ککتل وصبحانه های کاری وضیافت های شام اول ودوم وپذیرایی عصرانه ونهار هر کدام فرصت هایی هست برای ایجاد ارتباط و پیشبرد اهداف سازمان که با ظرافت های خاص می تواند بر گزار شودودر این امر نیز تقدم ووت وتاخر و نوع دعوت وارسال کارت دعوت و حتی انتخاب نوع لباس و انتخاب ظروف و لوازم استیل .مشخص نمودن ساعت شروع واتمام.مشخص نمودن جایگاه نشستن میهمانان با تهیه پلان سالن. پیشبینی وضعیت هوا برای پذیرایی در فضای باز.تعبیه جایگاه برای پارک خودرو های میهمانان ومدعوین برای شرکت در ضیافت(مثلا برای اینکه ازدحام پارک خودرو در مسیرو جلوی سالن نشودروش های خاص مانند انتقال خودروبا رانندگانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (پانزده)             که در جلوی سالن مستقر می باشند انجام شود). سخنرانی و خوش امد گویی ورعایت اخلاقیات میهمان وسطح دعوت شدگانی که میهمان را در ضیافت همراهی می کنند . .سیستم گرمایش و سرمایش و روشنایی لازم و تهیه امکانات یدک برای این سیستم ها نیز از مسائل مهم ضیافت می باشد .انتخاب پذیرایی کنندگان مجرب و اموزش دیده با لباس های متحد وفرم.   رعایت بهداشت فردی و غذایی وتهیه امکانات اولیه تهییه غذا از مکان معتبر .    تهیه امکانات صرف غذا برای افرادی که در گیر در ضیافت می باشند مانند رانندگان   و محافظین  و  خدمات و کارمندان   (ترجیحا ابتدا این افراد در محلی که برای این کار اماده می شود غذای خود را صرف نمایند) اماده نمودن سرویس های بهداشتی و نصب امکانات لازم و گذاشتن پست خدمات ثابت برای نظافت انها در طول ضیافت وپذیرایی نیز بسیار مهم می باشد     آشنایی باواحد امور ملاقات ها: ملاقات ها معمولا پایه هدف میهمان ومیزبان می باشد که در دو بخش خلاصه می شود بخش اول ملاقات های هدف هستند که میهمان به همان علت مسافرت نموده معمولا با همتای خود می باشد و بخش دوم نیز ملاقات هایی میباشد که میهمان بنا به در خواست خود ویا پیشنهاد میزبان با توجه به توافقات انجام شده بادیگرافراد و مسئولین ویا مدیران اقتصادی ویا فرهنگی وغیره برگذار می کند که هر کدام مراحل واداب خاص خود رادارد.البته ملاقات های رسمی تابع اداب ورسوم وتوافقات انجام شده می باشد و افراد شرکت کننده نیز از قبل مشخص ومعین می شوند می تواند به صورت انفرادی ویا جمعی صورت پذیرد. محل ملاقات های همتا هان معمولا در محل کار میزبان انجام می پذیرد و مقامات طرف میزبان که سطح پایین تی نسبت به میهمان را دارند در محل اقامت میهمان وی را ملاقات می کنند و معمولا در محل ملاقات ها نصب پرچم ها مطابق با آیین نامه های پرچم نصب تمثال ویا آرم مخصوص لحاظ می شود نحوه چیدمان میز وصندلی ها وانتخاب نووشکل میز وتقدم تاخر ها نیز بسیار مهم می باشد یکی از مسائل مهم ومعمولا بحث انگیز استقبال در هنگام ملاقات هامی باشد که این خود مطابق اداب ورسوم میهمان ومیزبان وتوافقات انجام گرفته مشخص می شود که میزبان در کدام قسمت از محل ملاقات میهمان را دریافت نماید . امکانات پذیرایی مختصر و امکانات ارتباطی پیشرفته نیز از اهم موارد می باشد آشنایی با واحد مراسم امضا اسناد:                                                امضای اسناد که برایند مزاکرات وملاقات ها وتوافقات انجام پذیرفته می باشد   را می توان تا حدودی سرانجام کار دانست .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   این امر پس از توافقات صورت پذیرفته انجام می پذیرد وامکانات مورد نیاز از قبیل یک میز مسططیل شکل با تعدا صندلی مناسب که معمولا دو عد می باشد(فاصله میز و صندلی از دیوار پشتی زیاد باشد تا امکان تردد افراد را داشته باشد) و دو عدد پوشه مانند که معمولااز جنس جیر ویا چرم   و وسیله ای مخصوص جهت خشک نمودن امضای روی برگه ها .قلم وکاغذ .در نظر گرفتن جایگاه برای رسانه ها و نصب پرچم ه(معمولا بروی میز)ا . ایجاد اتاق جنبی برای اینکه قبل از ورود به اتاق امضا اسناد   نیاز به مذاکرات کوتاه ویا استراحت باشدوامکانات تایپپی وفکس(دبیر خانه به دلیل اینکه ممکن است نیاز به تغییر ویا کاری در خصوص اسناد باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مشخص نمودن جایگاه خبر نگاران وعکاسان .امکانات پذیرایی مختصر.داشتن سیستم صوتی مناسب.را نیز می توان از نکات واحد مراسم وامضا اسناد نام برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                     آشنایی با مراسم تقدیم استوارنامه        :                                                                                                                                                        یکی دیگر از مراسم ها مراسم توست ویا تقدیم استوار نامه می باشد که    در کشور های مختلف در یک چها چوب تعریف شده است و   طرز عمل مرسوم کشور ها برای استقبال و پذیرفتن هر طبقه بخصوصی از روسای ماموریت بایستی در تمام موارد یکسان وبه دور از تبعیض باشد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          این مراحل شامل صدور نامهای مبنی برپذیرش نمایندهمکاتبات و در یافت رو نوشت استوار نامه توسط وزارت خارجه ودر انتهاتعین وقت ملاقات با رییس کشور می باشدو حتما باید در محل رسمی رییس کشور میزبان باشد و دو الی سه نفر از مسئولین مرتبط کشور میزبان مثل رییس تشریفات حضور داشته و سفیراز اتو مبیل تشریفاتی با نصب پرچم استفاده می کند و توسط اسکورت تشریفاتی به مقر هدایت می شود معمولا در کنار سفیر نیز یک ویا دو نفر از اعضای سفارت نیز حضور دارند و نطق کوتاهی توسط سفیر انجام می پذیرد وباید با لباس رسمی باشد.یکی دیگر از وظایف واحد مراسمات برگزاری مراسم های جشن های ملی و ایاد می باشد در حضور نمایندگان سیاسی کشور های میهمان ومعرفی انان وکور دیپلماتیک با همراهی شیخ السفرا کشور مییزبان می باشد        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            آشنایی با بخش برنامه ریزی وامور اجرایی:                                                             در مجموع تمام این اوامر نیاز به یک برنامه ریزی جامع وکامل دارد که توسط کارشناسان تشریفات با توجه به تحقیقات بدست امده از کار از قبل طراحی و پس مزاکرات زیاد به صورت پیش نویس اماده ودر قالب چک لیست در اختیار واحد ها قرار می گیرد              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  وتمام برنامه ها با هماهنگی های صورت گرفته با ارگان های ذیربط بوده و تنظیم آن نیاز به وقت زیاد و استفاده از افراد با تجربه می باشد تقسیم کار و کنترل حوادث غیر قابل پیشبینی در امور اجرایی و حفظ خونسردی وآرامش کارکنان و احد فوق ورعایت نظم وانظبات آنها وتیمی کار کردن ومهم ترین امر یعنی پیش بینی و جلو گیری از وقوع اتفاقات غیر منتطزه همه وهمه از موارد برنامه ریزی و امور اجرایی کار تشریفات می باشد                                                                                                                                                                                                        کلیه موارد از فرود گاه تا فرود گاه که از استقبال شروع واسکان وترابری وبازدید های داخلی و هدایا و ضیافت وپذیرایی وملاقات ها و امضای اسناد و یا شرکت در همایش هر کدام نیاز به برنامه ریزی دقیق به هراه تجربه وداشتن اطلاعات و شناخت از یک دعوت می باشد  منابع وماخد: سایت اموزش وزارت امور خارجه حقوق دیپلماتیک:پرویز ذوالعین راهنمای دیپلماتیک:ارجی فلت هام کوروش قاسمیان    

قالب وبلاگ

دانلود رایگان